تجهیزات پزشکی چیست

تجهیزات پزشکی چیست و معرفی انواع تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی چیست ؟ ملزومات و دستگاه هایی که به صورت تخصصی در فرایند تشخیص پیشگیری ، پایش ، درمان و کاهش بیماری ها به انسان کمک می کنند ، را به صورت عامه تجهیزات پزشکی می گویند.

ادامه مطلب