1. کسب و کار سایت به صورت B2B است و فروش برخی از اقلام فقط به داروخانه ها و مراکز درمانی انجام میشود.
  2. بعضی از اقلام مانند : دستگاه فشار سنج دیجیتال ، دستگاه بخور سرد و گرم به صورت تکی نیز فروخته میشود.